Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Skole

Gode matvalg – bedre læring

Mat er fellesskap og kunnskap

En skoledag er full av kunnskap og informasjon.  En skoledag er også lang. For de yngste skolebarna, tilbringes ofte flere timer på skolefritidsordningen, og mange barn har gjerne organiserte aktiviteter etter skoleslutt.

Gode mat- og måltidsvaner er en grunnleggende faktor i denne alderen for å fremme konsentrasjon og læring. Måltidstunden er en viktig arena som ikke bare gir nødvendig energiinntak, måltidet er også en sosial arena for gode relasjoner, fellesskap og samtale.

Matlaging som en aktivitet, skaper interesse, nysgjerrighet og kreativitet hos skolebarna. Felles matlaging gir også grobunn for samarbeid, glede, mestring og selvtillit. Læring som fremmer gode matvalg, bidrar til å sette fokus på bærekraft, folkehelse og livsmestring. Mat er rett og slett spiselig kunnskap.

Matvalget veileder til å sette fokus på at mat og bærekraftige måltider er en viktig del av skolens sosiale og pedagogiske arbeid og ansvar – både i løpet av skoledagen og ikke minst i sammenheng med skolefritidsordningen.

Vi i Matvalget gjør valget enkelt for deg

Vi vet at mange skoler og skolefritidsordninger opplever at de har manglende økonomi, kompetanse og kapasitet til matlaging. De færreste har matfaglig ansatte og mange skoler har sparsommelig med både plass og utstyr.

Matvalget erfarer at det verken kreves faglært kokk eller det trenger å koste mer for å lage gode, næringsrike og bærekraftige måltider. Vi bidrar til å sette fokus på menyplanlegging, innkjøpsrutiner og råvarevalg, samtidig som vi fokuserer på å spre matglede hos både de ansatte og barna.

Les mer om hvordan vi kan bidra.

Øko på AKS!

På Tonsenhagen skole i Oslo er målet om 50 prosent økologisk matservering på Aktivitetsskolen (AKS) like rundt hjørnet. Les mer om satsningen på Tonsenhagen skole.

Vil du vite mer om hva Matvalget kan hjelpe din skole med?

Kontakt