Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Om Matvalget

Matvalget er en veiledningstjeneste
for offentlige og private virksomheter
som vil lage bærekraftige måltider til andre.

Matvalget er et tverrfaglig team med kompetanse innen blant annet kokk- og matfag, ernæring, miljøanalyse, kommunikasjon og prosessledelse. Matvalget er gode på samarbeid, både innad i teamet og i dialog med relevante oppdragsgivere og alliansepartnere.

Matvalget er en ideell veiledningstjeneste uten økonomiske særinteresser. Vi jobber på generelt grunnlag for å fremme et mer bærekraftig matsystem – og hvor økologiske landbruksmetoder utgjør en viktig veiviser for den retningen utviklingen bør ta.

Matvalget eies av organisasjonen Debio. Debio har merket mat og utviklet økologien i over 30 år, og forvalter, regulerer og kontrollerer i dag økologisk produksjon og regelverk i Norge – på oppdrag fra norske myndigheter.

Matvalget mottar årlige prosjektmidler fra Landbruksdirektoratet, og forvalter et nasjonalt mandat om å bidra til økt forbruk av (norsk) økologisk mat i landets storhusholdninger. Matvalget samarbeider tett med flere større kommuner og fylkeskommuner, og selger sine tjenester også til det private HoReCa-markedet.

Hva gjør Matvalget?

Matvalget vil at det skal serveres flere bærekraftige måltider i norske barnehager, skoler, kantiner og sykehjem! Hvilket matsystem vi har i fremtiden, avhenger av hvilke valg vi tar i dag. Spesielt offentlige virksomheters innkjøpsmakt bør benyttes som et strategisk verktøy for å bidra til de endringene fremtiden krever – både i matproduksjonen og på matfatet, til det beste for både miljøet og folkehelsa.

Å endre måten vi handler, tilbereder og spiser mat, krever mot og tålmod. Dette gjelder ikke minst i institusjonaliserte systemer. Matvalget har fokus på hele endringsprosessen, fra politisk vedtak til ferdig spiste måltider. For Matvalget er det viktig at endringene som skal iverksettes, er forankret fra høyeste hold – men samtidig må engasjementet springe nedenfra. Matvalget jobber på flere nivå i større organisasjoner, for å bidra til å skape og dele både rammeverk og visjoner for endring.

Matvalgets spisskompetanse, ligger i vårt tverrfaglige fokus og praktiske tilnærming. Våre tjenester tilpasses den enkelte virksomhets behov, og vi jobber med systemendringer utfra konkrete case. Matvalget jobber med kompetanseheving for personal med matansvar – enten det er ufaglærte i barnehager eller det er kokker med proffutstyr. Matvalgets mål, er at de vi veileder blir motivert og rustet til å endre vaner og valg – også på vegne av dem de serverer. Dette krever involvering av en større verdikjede, og forankring i alle ledd. Matvalget bidrar til strategisk fokus på innkjøp og leverandøroppfølging; og vi jobber aktivt med kommunikasjon og formidling i de virksomhetene vi veileder.

Hvordan jobber vi?

Til grunn for Matvalgets veiledning, ligger vårt konsept «Et bærekraftig måltid». Et bærekraftig måltid fungerer som verktøy og rettesnor i omleggingen av aktuelle mattilbud, og gir rom for kreativitet, tilpasning og definering av konkrete målsettinger. Enkelte virksomheter ønsker fokus på reduksjon av matsvinn, mens andre kanskje har krav om økologiandel. Fra Matvalgets side, er det helheten i konseptet som er viktig – samtidig som vi alltid jobber etter konkrete, dokumenterbare målsettinger.

Matvalgets veiledning kan deles inn i ulike faser, og også ulike nivå – avhengig av kompleksiteten i organisasjonen vi veileder.

1. Forankring
2. Kartlegging
3. Inspirasjon
4. Veiledning
5. Måloppnåelse og markering
6. Videre oppfølging

Hvor finner du Matvalget?

Matvalget holder hus i Rådhusgata 23b i Oslo, men vi tilbyr våre tjenester til hele Norge.

Matvalgets team er svært mobile, og mye på farten – på mest mulig miljøvennlig vis! Matvalget benytter selvfølgelig digitale verktøy i veiledning, aller helst som et supplement til fysisk tilstedeværelse. Men gitt vårt langstrakte land, kan Matvalget tilby også online kurs og konsultasjon.

For Matvalget, er det viktig å formidle de gode historiene og engasjementet vi møter ute på veiledning. Vi jobber aktivt med å kommunisere aktiviteter og kampanjer, både i egne kanaler og i relevante media. I større veiledningsløp, er formidlingsarbeid en vesentlig faktor i endringsprosessene vi bidrar til.

Kontakt