Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

«Derfor satser vi videre på gratis skolemåltid»

  • Publisert
  • Oppdatert

Viken fylkeskommune gjennomførte forrige skoleår et prosjekt som vi kalte «Gratis skolemåltid, bærekraftige kantiner». 13 videregående skoler deltok. Prosjektet har vært så vellykket at fra inneværende skoleår er ytterligere 10 skoler invitert til å være med i arbeidet med bærekraftige kantiner. Skoler fra hele fylket, fra Halden til Ål, er med i prosjektet. Vi setter av 4,2 millioner kroner i budsjettet for 2023.

Vi løser ikke alle utfordringer i norsk skole med et gratis skolemåltid, men prosjektet har vist seg å være et viktig bidrag. Elevene som har hatt gratis skolemåltid er fornøyd med ordningen, og skolene er positive. Kantina er hjertet på skolen, og sunn, god og bærekraftig mat er bra for læringsmiljøet og trivsel på skolen.

Gratis skolemåltid er et tiltak for alle elevene. Men spesielt noen målgrupper er viktigere for oss å nå enn andre. For vi vet at det er rundt 4.000 elever ved videregående skoler i fylket som ikke spiser noe i løpet av en hel skoledag. Dermed får de ikke den energien de trenger for å kunne følge undervisningen gjennom dagen og fullføre skoleløpet. Det kan være mange ulike årsaker til at noen ikke spiser seg mette i løpet av en skoledag, og ikke alle kjøpe seg en god niste. Gratis skolemåltid er derfor med å utjevne sosiale forskjeller.

Men prosjektet har også flere dimensjoner. Det har vært et mål for fylkesrådet at skolene skulle ha kantiner som tilrettelegger for gode opplevelser og sunne matvalg, og at elevene skulle få servert sunn og bærekraftig mat med en høy andel økologiske matvarer, gjerne kjøpt inn fra lokale leverandører. Prosjektet har gitt verdifull informasjon om hva et gratis skolemåltid kan koste om det også skal være sunt og bærekraftig. Om lag 30 prosent av klimaavtrykket i Norge kan knyttes til mat og måltider. Derfor er mat og måltider et sentralt og viktig innsatsområde for fylkesrådet for å redusere klimaavtrykket vårt.

Arbeidet i skolekantinene har vist at det lar seg gjøre å kombinere sunne måltider i tråd med Helsedirektoratets retningslinje med bærekraftige måltider. Ved å redusere mengden kjøtt i kostholdet, noe som er anbefalt av Helsedirektoratet, kan vi heller velge bedre, lokalt kjøtt. Slik kan helse, bærekraft og lokal næring henge sammen.

Elevene våre var godt fornøyd med det nye mattilbudet i kantina, først og fremst kanskje fordi det var gratis, men også fordi kantinene sammen med veiledningstjenesten Matvalget fant løsninger for måltidet som var sunt og bærekraftig, noe ungdommer bryr seg mye om. Jeg er stolt over at vi har nå går videre med satsingen vår på sunne og bærekraftige kantiner, samt å gi enda flere elever og ansatte et tilbud om et gratis skolemåltid.

Av:  Heidi Westbye Nyhus (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune
Foto: Morten Brakestad

Del denne artikkelen

Kontakt