Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Matregionen Trøndelag satser på offentlige måltider

I 2022 gjennomfører Matvalget, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune et forprosjekt som skal berede grunnen for en større satsning i fylket. Forprosjektet skal bidra til økt kunnskap om bærekraftige måltider og hvordan offentlige kjøkken i Trøndelag fylkeskommune og i trønderske kommuner kan utvikle en helsefremmende, bærekraftig matkultur, og servere måltider lagd av økologiske råvarer, lokale råvare og mer grønt. Satsningsområdet vil bygge på ambisjonene som ligger i Trøndersk matmanifest og viser frem det offentliges rolle i statusen som European Region of Gastronomy.

Forprosjektet skal bidra til mer kompetanse om bærekraftige måltider. Vi skal jobbe for å mobilisere flere offentlige kantiner, og synliggjøre mulighetene og merverdien i å tilby mer økologisk, mer lokalt og mer grønt i deres menyer. Prosjektet skal bidra til at Miljøfyrtårnsertifiserte skoler og organisasjoner når målet om minimum 15 % økologisk mat.

Vi har valgt ut to pilotkantiner i forprosjektet; Mære videregående skole og kantina i Fylkeshuset på Steinkjer. I arbeidet inn mot hovedprosjektet vil det være viktig å få med kantiner og storkjøkken fra:

  • Barnehager
  • Skoler og videregående skoler
  • Sykehjem
  • Andre storkjøkken i Trøndelag

Bakgrunn og behov for prosjektet  
Regjeringen har gjennom Hurdalsplattformen og Nasjonal strategi for økologisk landbruk mål om å øke produksjon og omsetningen av lokal mat- og drikke og økologisk mat.
Strategien viser til at en viktig årsak til å videreutvikle økologisk jordbruk er driftsformens bidrag til å gjøre norsk jordbruk mer miljøvennlig. Trøndelag fylkeskommune har en egen handlingsplan for økologisk landbruk, hvor det påpekes viktigheten av å jobbe systematisk med offentlige innkjøp av økologisk mat i egen region.

Skoler

En av gruppene Matvalget jobber mest med er skolekantiner. Vi ønsker å sette en ny standard for offentlige måltidstilbud og maten vi serverer barn og unge er sentral.

Offentlige kantiner

Måltidene er en grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring. Samtidig er det viktig at alt som inntas i kantina ikke blir redusert til en effektiv måte å fylle magen på.

Del denne artikkelen

Kontakt