Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Viken deltar i undersøkelse om innkjøp av økologisk mat

  • Publisert
  • Oppdatert

– Dette prosjektet vil gi oss viktig kunnskap. Vi har høye ambisjoner når det gjelder satsing på økologisk mat. 30 prosent av all mat i våre skolekantiner og fylkeshuskantiner skal være økologisk. Men skal vi nå dette målet er det viktig å få kartlagt om det er flaskehalser eller utfordringer, for eksempel knyttet til innkjøpsprosessen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus (Ap) i Viken fylkeskommune.

Vil gi viktig kunnskap

Viken fylkeskommune skal denne våren, sammen med Matvalget, delta i en undersøkelse om hvordan offentlig sektor kan øke forbruket av økologisk mat i sine virksomheter. Det er selskapet AgriAnalyse, som jobber med spørsmål knyttet til landbruk og politikk, som vil være ansvarlig for å administrere og gjennomføre prosjektet.

– Satsingen vår på bærekraftige kantiner og gratis skolemåltid handler om alt fra klima til folkehelse. Når vi nå har muligheten til å være med på et prosjekt som kan styrke denne satsingen ytterligere, er det naturlig for oss å bli med, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp).

Målet med undersøkelsen er å identifisere hva som skal til for at offentlig sektor kan øke forbruket av økologisk mat i sine virksomheter. Undersøkelsen vil bli gjennomført i skolekantinene og fylkeshuskantiner i Viken fylkeskommune.

– Vi er veldig glade for at en så stor offentlig aktør som Viken fylkeskommune vil delta i dette prosjektet. Det vil gi oss viktig kunnskap som har overføringsverdi til andre deler av offentlig sektor. Undersøkelsen vil gjennomføres med kvalitative intervjuer med representanter som har innkjøpsansvar i Viken og deres leverandører. Målet med undersøkelsen er å synliggjøre flaskehalser i innkjøpskjeden og foreslå tiltak for å bidra til økt forbruk av norsk økologisk mat, forteller Hanne Eldby i Agri analyse.

Omfatter alle skolene i fylket

Skoleåret 20/21 var 13 skoler plukket ut til å være pilot for innføring av gratis skolemåltid og omlegging til bærekraftige kantiner. I skoleåret 22/23 er ytterligere 10 skoler involvert og får individuell oppfølging fra Matvalget. Vikens satsning på 30 prosent økologisk mat omfatter alle skolene i fylket.

Del denne artikkelen

Kontakt