Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Enklere for Sykehusinnkjøp å forhandle med felles økomat-strategi for helseforetakene

  • Publisert
  • Oppdatert

Fra Anbud365:

Det ville ha vært en fordel om alle helseforetakene hadde en felles strategi for økologisk mat slik at Sykehusinnkjøp HF kunne forhandle ut fra et forutsigbart volum. Oppfordringen kommer fra en rekke kjøkkensjefer og miljøledere i norske sykehus i en rapport fra 2018. Sykehusinnkjøp kan forhandle på vegne av mange og dermed ha et større gjennomslag, heter det.

Rapporten «Økologisk mat i sjukehus – Status og behov for oppfølging» er skrevet av NORSØK på oppdrag fra veiledningstjenesten Matvalget i DebioInfo. Den bygger på intervjuer med kjøkkensjefer og miljøledere i sykehus som har vært med i et nettverk om økologisk mat gjennom prosjektet «Grønt sjukehus».

Mange av de intervjuede har en positiv vilje til å bruke økologisk mat, og er godt i gang. Blant de viktigste funnene av intervjurunden, fins et par som dreier seg om det offentliges anskaffelser.

 

Del denne artikkelen

Kontakt