Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Bydel med visjoner og mot for den kommende generasjon

Bydel St.Hanshaugen i Oslo ville bli den første til å oppnå 50 % økologisk mat til sine barnehagebarn.

Gjennom to delprosjekter høsten 2017 og 2018 veiledet Matvalget alle de 12 kommunale barnehagene i Bydel St. Hanshaugen.

Høsten 2018 kjøpte de tolv barnehagene 35 % økologisk mat, uten at det kostet mer. I mai 2019 inviterte Matvalget 240 barnehagebarn fra St. Hanshaugen til feiring på Bygdø Kongsgård.

Hvem har gitt oppdraget
Oppdraget var et samarbeid mellom Matvalget og Bydel St. Hanshaugen, og var finansiert av Landbruksdirektoratet og Grønn kommune-kontoret i Bymiljøetaten i Oslo.

Hva går det ut på
Bydelen hadde fra før innarbeidet en modell der mat- og menyplanlegging for alle barnehagene løftes til bydelsnivå, for å sikre at alle barn spiser fullverdige måltider med god smak, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, hver eneste dag. Prosjektet gikk ut på å innarbeide økologi i menyplanleggingen og å teste ut om en slik modell for måltidsplanlegging på bydelsnivå la til rette for økt forbruk av økologisk mat, og om den kunne overføres til andre bydeler i kommunen.

Gjennom felles dokumentasjon for alle barnehagene av økologiske innkjøp, skulle prosjektet også bidra til å klare kravet om 15 % økologi i bydelens arbeid med Miljøfyrtårnsertifisering.

Matvalget samarbeidet med bydelens ernæringskonsulent om å tilpasse sesongmenyene barnehagene bruker til leverandørens utvalg av rimelige økologiske varer . Samtidig hadde Matvalget dialog med leverandør og fikk tilgjengeliggjort et større utvalg med kort leveringstid.

I tillegg gjennomførte vi veiledning i den enkelte barnehagene om matlaging som pedagogisk arena. Her er link til en god ressursside og hefte om pedagogiske aktiviteter knyttet til mat.

Les intervju med Lars Magnus Ottersen, tidligere ernæringskonsulent i bydelen her.

Konklusjon
Barnehagene økte innkjøpene av økologisk mat til 35 % i løpet av prosjektet. Dette klarte barnehagene uten at kostnadene økte og innenfor matbudsjettet (kostøret) som da var på 165 kr per barn i måneden, og har opprettholdt det samme nivået et år senere.

Noen av barnehagene ligger jevnt over 50 % økologisk og har nådd kommunens målsettinger. En av disse er Heftyes barnehage.

Bydelen ble kåret til Årets grønneste kommunale virksomhet av Bymiljøetaten i 2017 for arbeidet med sesongbaserte, grønne og økologiske menyer.

Og ble nominert til Barne- og ungdomsprisen under Matprisen 2019.

Konklusjonen fra prosjektet var at modellen med felles mat- og menyplanlegging legger svært godt til rette for å øke forbruket av økologisk mat, samtidig som det kan gi et helhetlig godt, sunt og bærekraftig mattilbud. Veiledning om praktisk matlaging i barnehagene var viktig for å nå prosjektmålene. Les rapportene fra de to delprosjektene her :

Modellen for mat- og menyplanlagging fra Bydel St. Hanshaugen har overføringsverdi til andre bydeler, og høsten 2019 startet vi et nytt prosjekt for å teste modellen i to nye bydeler i Oslo!

Matvalgets mataktivitetsdag

Del denne artikkelen

Kontakt