Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

-Barnehager i Oslo tar matvalget

Oslo kommune har satt et økt fokus på̊ bærekraftig mat og reduksjon av matsvinn i kommunens matservering. Bymiljøetaten tilbyr derfor veiledning til barnehagene for hvordan de kan redusere matsvinn med 20 prosent og øke andel økologisk mat til 50 prosent, gjennom veiledningstjenesten Matvalget.

Gjennom innføring av felles menyer og matmøter, samt praktisk veiledning har Matvalget og
barnehagene jobbet for:

 • Bærekraftige og bra måltider til alle barn
 • Smarte innkjøp og god ressursbruk knyttet til mat
 • Foreldre som er fornøyde med mattilbudet

Prosjektet var finansiert av Landbruksdirektoratet og Bymiljøetaten i Oslo, og er knyttet til kommunens miljømål om å redusere matsvinn med 20 % og øke andelen økologisk mat til 50 %.

Fargerike pålegg! Alt må smakes på.

Prosjektet startet opp høsten 2019 med seksten barnehager, og er videreført i 2020 med fire nye barnehager fra hver av bydelene. Matvalget lagde en evaluering fra første halvår , og at vi fikk til dette:

Bærekraftig og bra mat til alle barn

 • Økt innkjøp av økologisk mat i prosjektperioden til 21 % og 31 % i enkeltmåneder i henholdsvis Bydel Østensjø og Søndre Nordstrand.
 • Flere barnehager har nådd 50 % økologi innenfor matbudsjettet.
 • 10 av 17 barnehager har målt matavfall og fått større bevissthet rundt matkasting, bruk av rester og alle deler av råvarer. De har også planlagt tiltak for å redusere matsvinnet frem til neste måling våren 2020.
 • Økt grad av felles menyplanlegging – økt matplanlegging generelt – med sesongmenyer basert på Et bærekraftig måltid.
 • Endring av matlagingsrutiner – mer mat fra bunnen av, større variasjon, mer kontinuitet og likhet på tvers av avdelinger, mer råvare- og plantebasert.
 • Matlaging 2-4 dager i uka hos de ulike barnehagene – barna får være med på kjøkkenet halvparten av dagene.
 • Økt kunnskap og interesse for matlaging, økologi, sunn og bærekraftig mat og effektene av barns deltakelse i matlagingen.
 • Stor motivasjon til å fortsette arbeidet med «Et bærekraftig måltid» og matlaging sammen med barna.
Testing av oppskrifter på matmøte.

Smarte innkjøp og god ressursbruk knyttet til mat

 • Oppdatert kunnskap om gjeldende kommunale samkjøpsavtale og avtalelojalitet.
 • Økt innkjøp av økologi uten økte kostnader.

Foreldre som er fornøyde med mattilbudet

 • Økt score på foreldreundersøkelsen 2019

Prosjektet har tre hovedaktiviteter
Oppstartskurs med alle ansatte for å gi inspirasjon, eierskap og felles kunnskap om bærekraftig mat i barnehager.

Felles mat- og menyplanlegging etter modell fra Bydel St. Hanshaugen er innført.

 • Alle barnehagene har valgt ut en mat- og innkjøpsansvarlig som har ansvar for felles bestilling og menyplanlegging i sin barnehage. Dette skal bidra til effektiv tidsbruk på matinnkjøp, god planlegging som kan redusere matsvinn og at barnehagene handler økologisk og økonomisk.
 • Matansvarlige fra alle barnehagene møtes hvert kvartal for å prøve ut nye barnehagemenyer og erfaringsutveksling.
 • Felles sesongmenyer med handlelister lages felles til alle barnehagene.

Tre dager veiledning i hver barnehage om

 • KuttMatsvinn2020 og måling av matavfall
 • Matlaging med barn
 • Innkjøp og bruk av nettportal hos kommunens leverandør
 • Foreldreinformasjon om prosjektet er sendt ut til alle barnehagene for å henge opp, for eksempel denne brosjyren som Matvalget har utarbeidet sammen med Bymiljøetaten eller plakater til å henge opp i barnehagen
Måling av matavfall med barna.

Dokumenter

Del denne artikkelen

Kontakt