Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Andre virksomheter

Gode matvalg – gladere kunder

Når det gjelder innkjøp er det stor forskjell på offentlige og private kjøkken. Offentlige kjøkken er forpliktet til å handle gjennom innkjøpsavtaler, mens private kjøkken ofte har mer frihet og kan for eksempel handle direkte fra en bonde!

Å handle direkte fra bonden gir en rekke fordeler. Når vi tar bort mellomledd blir maten ferskere, billigere for oss og bonden tjener mer. I tillegg får vi mulighet til å snakke sammen, og vi på kjøkkenet får mulighet til å påvirke produktet vi kjøper. Ofte kan mangel på tilgjengelighet bunne i dårlig kommunikasjon og en tettere dialog kan gi flere og bedre varer.

Interessen for bærekraft og økologisk mat øker daglig. Fortell de som spiser om alt dere gjør og vis innsatsen som ligger bak. Fortell om hvor råvarene kommer fra, hvordan dere tilbereder maten og hva som er i sesong og hva som kommer! Gjør gjestene nysgjerrige. Snakk med de som spiser, men bruk også menytavler. Sosiale medier og trykt materiell er også gode formidlingsflater. Debios valørmerker for økologisk mat i servering kan brukes for å vise frem satsing på bærekraftig og økologisk mat. Et valørmerke i bronse, sølv eller gull angir hvor mange prosent av matserveringen som er økologisk, og dette kan være et fint element å bruke i profileringen.

Les mer om Debios valørmerker.

Aleppo Bahebek – hele kloden i matboden

Mestringsguiden tar bærekraft på alvor. I de to matbodene de drifter på Vippa i Oslo handler det ikke bare om arbeidsinkludering av mennesker fra konfliktfylte land, der er også matens opprinnelse nøye gjennomtenkt. Matvalget holdt i 2017 workshop for mattilbyderne på Vippa. Les mer om matboden Aleppo Bahebek her.

Vil du vite mer om hva Matvalget kan hjelpe din virksomhet med?

Kontakt