Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Bærekraftig kjøkkendrift i praksis

  • Publisert
  • Oppdatert

Hvordan kan vi utvikle og forbedre kjøkkendriften slik at den blir både bærekraftig og gjennomførbar i praksis?

Myndighetene stiller stadig flere krav om bærekraftig kjøkkendrift, og i 2023 kommer det nye nordiske ernæringsanbefalinger, der bærekraft er et nøkkelord. Men økte krav ledsages ikke nødvendigvis av økte ressurser. På dette seminaret ser vi nærmere på hva som skal til for å få til en bærekraftig kjøkkendrift, og hvilke muligheter som ligger der. Sentrale aktører fra offentlig og privat sektor forteller om arbeid som pågår, om erfaringer som er blitt gjort, og om utfordringer som gjenstår.

I juni 2023 kommer Helsedirektoratet med nye nordiske ernæringsanbefalinger, der de nye kostrådene integrerer aspekter av bærekraft og overvekt/fedme. Helsedirektoratet forteller om arbeidet så langt, og hva som skal leveres.

Med Ole Berg, Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Knut Moestue, Kontorsjef/COO i UN Global Compact Norge, Kaja Lund-Iversen, Rådgiver og prosjektkoordinator i Folkehelseinstituttet, Einar Wilhelmsen, Finansbyråd i Oslo kommune, Marthe von Krogh, Leder i Matvalget, Joanna Ragnhildstveit, Country and sustainability manager i Unilever Food Solutions, og Marianne Hayes Antonsen, Forretningsutvikler bærekraft i Coor Service Management.

Arrangør og innleder er Arnt Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet, og møteleder er Knut Roger Andersen, Politisk rådgiver i Delta.

Arrangør: Kost- og ernæringsforbundet

Kost- og ernæringsforbundet er en yrkesorganisasjon i Delta, med medlemmer som kjøkkensjefer, ernæringskokker og kjøkkenpersonell – i all hovedsak innen offentlig sektor.

Del denne artikkelen

Kontakt