Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Psykt bra mat!

Dette er et undervisningsopplegg laget for Viken fylkeskommune med midler fra Utdanningsdirektoratet, av Matvalget, i samarbeid med VIP psykisk helse i skolen. 

Disse oppgavene håper vi kan bidra til å lette undervisning i psykisk helse og bærekraft i matveien for elever med helt vanlige psykiske utfordringer. Elevene skal få forståelse for mekanismer som påvirker dem og de ulike valgene de tar. Oppgavene håper vi bidrar til elevenes tankeprosesser, til å lete opp informasjon og finne innsikt i sammensatte utfordringer de møter hver dag.

Dere skal kunne bruke oppgavene enkeltvis for eksempel i en enkelt skoletime, som temaer over en hel dag, eller for eksempel gjennom en bærekraftsuke. Bruk dem som det passer for dere.

Oppgavene er knyttet til læringsmål i de tverrfaglige temaene livsmestring og bærekraft innen samfunnsfag og naturfag for VG1 og VG2 i fellesfagene.

Kontakt