Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Storstilt skolemåltidssatsning: Innkjøp og matfaglig kompetanse i sammenheng

  • Publisert
  • Oppdatert

I Viken gjennomføres det nå en storstilt skolemåltidssatsning blant de videregående skolene i fylket som forener ernæring, bærekraftig mat og kompetanseutvikling innen kokkefag. Den er den største skolemåltidssatsningen siden Oslofrokosten, som ble innført for snart 100 år siden. Og innkjøp i fylkeskommunen følger opp: Vi trenger en aktiv måltidspolitikk hvor innkjøpene ses i sammenheng med å øke matfaglig kompetanse og kjøkkenfasiliteter, heter det. Økologi står sentralt.

Nylig samlet Matvalget og fylkeskommunen kantineansatte og fylkesbyråkrater for å snakke og lære om fremtidens måltidspolitikk. Viken fylkeskommune vedtok i 2020 at deres skolekantiner skal tilby mat som er sunn, bærekraftig og ha en økologisk andel på 30 %. Utover å kunne tilby mer bærekraftige måltider, er målet å bedre konsentrasjonen og læringen gjennom skoledagen slik at flere elever kommer seg gjennom skoleløpet.

– Utgangspunktet har vært at rundt 4000 elever ved videregående skoler i fylket ikke spiser noe i løpet av en hel skoledag. Mange andre spiser lite eller næringsfattig mat, og kun én av ti spiser grønnsaker i løpet av skoledagen. Gratis skolemat som også er sunn, er et tiltak som skal sikre at alle, men spesielt disse elevene får i seg nok næring til å kunne konsentrere og få større læringsutbytte, sier spesialkonsulent i Viken, Magne Skaalvik.

Oppdraget med å utvikle denne kantinedriften ble gitt til Matvalget. Resultatet av satsningen er en nytenkning av kantinedriften som skaper positive ringvirkninger for miljøet, for det lokale landbruket, hos de ansatte og blant elevene.

Jobber overordnet

– Matvalget jobber overordnet for mer bærekraftige matsystemer. Vi har valgt å jobbe med offentlige kjøkken som VGS-kantiner fordi vi mener at de har en unik rolle, både i kraft av sin innkjøpsmakt og gjennom sin servering: De har påvirkningskraft bakover i verdikjedene, bl.a. for å handle råvarebasert, norsk og gjerne økologisk. De serverer barn og unge hverdagsmåltidene som bidrar til gode kostholdsvaner. Viken er Norges mest folkerike fylke og vårt samarbeid med Viken berører over 44 000 elever som spiser mat på skolen fem dager i uka. Det er mange hverdagsmåltider som både kan være sunne og bærekraftige, sier leder for Matvalget, Marte von Krogh.


Tilsvarende saker ble også publisert i HORECANYTT, Dagligvarehandelen og Mat og Marked.

Del denne artikkelen

Kontakt