Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Økologisk mat i sjukehus

  • Publisert
  • Oppdatert

Matvalget ønsket å finne ut hvor langt sjukehusene har kommet i å ta i bruk økologisk mat, hvor stor interessen er og om det er ønske om videre veiledning.

Intervjuene viste at det er stor variasjon i hvor mye det satses på økologisk mat. Det er ikke gjort felles vedtak for helseforetakene, men noen steder er den økologiske satsinga forankret i miljøsertifiseringa. Prosjektet de deltok i bidro flere steder til entusiasme og vilje til å nå et 15 %-mål. Flere har oppgitt at de har hatt negative erfaringer med leveransene. Grossister kan ha problemer med å levere økologisk kvalitet; selv basismatvarer som melk og grove grønnsaker.

Til tross for ujevne leveranser av økologisk melk flere steder i landet, har flere sjukehus økologisk melk inne på fast bestilling. Gjennom den felles tjenesten Sykehusinnkjøp HF er det mulig å etterspørre økologiske varer i forbindelse med anbudsrundene, og flere har lagt vekt på den viktige rollen denne felles innkjøpstjenesten har for å kunne påvirke de store leverandørene.

Del denne artikkelen

Kontakt