Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Debatt: Norges beste kantinemat!

  • Publisert
  • Oppdatert

Fylkestinget i Viken vedtok i fjor sin strategi for helsefremmende skoler. I strategien deres står blant annet: «Skolen bør ha en kantine som tilrettelegger for gode opplevelser og sunne matvalg i løpet av skoledagen. Kantina skal følge Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i videregående skole. Maten som serveres skal være sunn, bærekraftig og ha en økologisk andel på 30 prosent.

Viken fylkeskommune har inngått en treårig avtale med Matvalget om å jobbe for å skape bærekraftige kantiner i fylkets videregående skoler.

Matvalget var til stede da Røros Mat markerte sine første 20 år med arrangementet «I takt med naturen – en problemløserkonferanse» tidligere i år. Der presenterte Matvalget hvordan de skal hjelpe Viken med å skape en ny standard for offentlig måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekrafthensyn.

Det er en inspirerende ambisjon. Venstre vil at vi skal være minst like ambisiøse i Trøndelag – regionen som er «Home of Nordic Flavours».

Venstre mener det er viktig at matkvalitet og matglede ikke bare blir for de som har mulighet og råd til å oppsøke de beste restaurantene, men også er noe som må gjennomsyre vår fylkeskommunale virksomhet. Sunn og bærekraftig mat er viktig for helsa til både ungdommene og kloden. Derfor er det bra at fylkestinget i Trøndelag støtta Ungdommens fylkesutvalgs viktige presisering om at maten i kantinene må være rimelig.

Del denne artikkelen

Kontakt