Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

NMBU-studenter samarbeider med Viken og Matvalget for å utvikle bærekraftige kantiner

  • Publisert
  • Oppdatert

Fra NMBUs nettsider:

Sammen med ansatte og elever på videregående skoler og Matvalget har masterstudenter i agroøkologi ved NMBU jobbet med å utvikle økologiske og bærekraftige skolemåltider.

Studentene ved agroøkologi bidro i et lignende prosjekt for Akershus fylkeskommune i 2019, og ble derfor kontaktet igjen da Viken fylkeskommune fortsatte og utvidet dette arbeidet fra 2021. I høst vant Viken fylkeskommune også en pris for prosjektet; beste kandidat i kategorien for Barne- og ungdomsprisen da Matprisen ble delt ut for åttende gang.

Viken fylkeskommune fikk prisen for arbeid med å øke andelen økologisk mat i sine offentlige kantiner, som skolekantiner, og å ha søkelys på å heve kunnskapsnivået om bærekraftig mat hos elevene.

Under studentenes presentasjoner av sitt arbeid som ble strimet til skolene mot slutten av semesteret utrykte representanter fra både skolene og fra Matvalget at de var imponert over studentene og arbeidet de har gjort, og at de kan se for seg nye medarbeidere rekruttert blant agroøkologistudentene på NMBU.

Giannina Sol Gaspero Beckstrøm var i gruppen som jobbet med Ål videregående skole i Hallingdal, og besøkte skolen tre ganger i prosjektperioden. Hun syntes det var inspirerende å jobbe med prosjektet fordi besluttsomheten for å få det til var så stor både hos Matvalget og hos skolens ansatte.

─ Det gjør at elevene forstår at det er ønsket om økt bærekraft som er årsaken til endringen i kantinen.

Hun håper prosjektet fortsetter og at kantinene får den støtten de trenger fra Viken og Matvalget.

─ For med riktig innsats og kunnskap ser det ut til at det å skape sunnere og mer bærekraftige kantiner har et bra potensial for å øke trivselen hos elevene og kunnskapen rundt valg av mat, sier Giannina.

For å nå det hårete målet om gratis, økologisk og lokal mat i skolekantinene ble prosjektarbeidet avsluttet med en workshop ved hver av skolene, hvor blant annet ansatte ved skolene og bønder i nærområdet deltok. Sammen jobbet de frem en felles visjon for skolens kantine. Basert på dette laget studentene en rapport for skolene med forslag til handlingsplan for veien frem mot visjonen.

Rapporten og studentarbeidet vil være til nytte for Matvalget og skolene i det videre arbeidet med kantineansatte mot overgangen til et mer bærekraftig mattilbud.

Del denne artikkelen

Kontakt