Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Mer bærekraft på menyen i kantina på Eiker VGS

  • Publisert
  • Oppdatert

Fra Eikernytt:

Kantina på Eiker Videregående skole skal bli bedre og mer bærekraftig. Det er i hvert fall målsettingen bak kurset som kantineansatte her og i Viken for øvrig deltok på nylig.

Ansatte i kantiner i Viken på kurs for å lære om å lage bedre og billigere mat og ikke minst satse på å redusere matsvinnet.

Strømmen VGS var arena for fylkeskommunale byråkrater og kantineansatte i Akershus og Buskerud for å snakke om hvordan vi kan skape mer bærekraftige kantiner. Dette kommer ungdommene i fylkene til gode.

Gjennom en serie samtaler mellom skoleledelse og kantineansatte, ungdommer og produsenter fikk de nesten 50 deltakerne utveksle erfaringer og snakke om mot til å gjennomføre endringer. 25 kantiner, 22 av dem skolekantiner, deltok på samlingen. Blant dem var altså Eiker Videregående skole.

To av de som bidro var Trygve Nesje fra Holli Mølle og Eira Haugbro fra Natur og Ungdom. De delte sine perspektiver på betydningen av å være miljøvennlig når de produserer mat til mange.

Kantinen ved Strømmen VGS kunne presentere ulike nye, bærekraftige matretter for kollegaer på egen og andre skoler, og fortelle om hvordan enhetsprisen på bakervarer gikk fra syv til én krone da de gikk fra ferdigbakte bakervarer til å bake brød fra økologisk mel selv. Under samlingen ble kantinene utfordret til å velge seg en visjon for den videre driften.

Motivasjon er viktig for å snike inn nye tanker og ideer. Her får deltakerne en skikkelig pep-talk.

I Akershus har allerede Jessheim, Holmen og Strømmen videregående skole nådd målsettingen om 25 prosent økologisk, og de to har fått valørmerket i bronse.

I Buskerud er Ål, Eiker og Hønefoss, samt kantina på fylkeshuset på god vei mot 50 prosent økologi. Fra å pakke ut halvfabrikata og prosessert mat fra plastikk, lager de kantineansatte mat fra bunnen av og satser på hjemmebakst. I tillegg til å være en miljøsatsing, har endringen en stor betydning for de som jobber i kantina, som opplever at de får brukt yrket sitt som kokker på en meningsfull måte.

– Satsningen på bærekraftig mat i kantinene har stor betydning: I tillegg til å svare på ungdommens miljøkrav, så gir en bærekraftig kantine, tuftet på økologiske prinsipper, med seg mange andre fordeler: Det å ha en sunn kantine og et godt kosthold, er en helt konkret mulighet til livsmestring for elever. Sunn mat gir bedre konsentrasjon, vi blir mer opplagt, mer stabil psykisk helse. En god kantine skaper et godt fellesskap, og sikrer at god ernæring ikke er forbeholdt de mest ressurssterke. I tillegg får foreldrene vite at maten som barna deres kjøper er god og sunn mat, sier mat- og miljøveileder Ann Kristin Wang.

– Det har vært utrolig gøy og inspirerende å se at dette også fungerer i en kantine som skal være markedsstyrt. Vi lager sunn og god mat for samme pris som ferdigprosessert mat. Her er det elevene som sitter igjen med gevinsten og ikke de store markedsaktørene, sier hun.

Eiker Videregående har allerede 50 prosents økologisk mat og baker blant annet brød fra bunnen av. På kurset fikk deltakerne teste ut sine kunnskaper for å lage enda bedre kantinemat til elever og ansatte.

Hvem er Matvalget?

Matvalget er en veiledningstjeneste for storhusholdninger som vil lage bærekraftig og økologisk mat for andre. Matvalgets mat- og miljøveiledere bistår i alt fra matfaglige kurs, inspirasjonskurs- og turer, seminarer, samt veiledning i menyplanlegging og innkjøp med bærekraftige råvarer. For offentlige virksomheter tilbys også juridisk rådgiving på innkjøpsavtaler. Matvalget har for tiden prosjekter i blant annet Oslo og Akershus. Matvalget er en del av Debio.

Bakgrunnen for samlingen

Bakgrunnen for satsningen i Akershus og Buskerud er et fylkeskommunalt vedtak i de to fylkeskommunene om at en henholdsvis 25 og 50 prosent av maten i kantinene skal være økologisk.

Buskerud har i tillegg et vedtak på at utvalget i kantinene skal følge anbefalingene fra Helsedirektoratet. Matvalget samarbeider med fylkeskommunen for å gjennomføre endringsprosessen. Gjennom flere år har vi jobbet for å sikre forankring til ledelse, elever og lærerne, og med kompetanseheving for kantinepersonalet.

Debios valørmerker

Debios valørmerker er en privat merkeordning for serveringssteder som serverer økologiske produkter. Enkeltvirksomheter, virksomheter med felles styringssystem, og arrangementer kan gis valørene bronse (over 15 prosent økologisk), sølv (over 50 prosent økologisk) eller gull (over 90 prosent økologisk).

Del denne artikkelen

Kontakt