Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Matvalgets innkjøpsanalyser løftes fram som viktig redskap

  • Publisert
  • Oppdatert

«Metoder og indikatorer for kartlegging og overvåkning av matomgivelser i Norge» er navnet på en ny rapport som ble publisert av Folkehelseinstituttet i mars. Matvalget har vært delaktig i prosjektet ved å gjennomført møter sammen med FHI om måten vi dokumenterer innkjøpspraksiser i blant andre Viken fylkeskommune.

Matomgivelser

Rapporten beskriver hva begrepet «matomgivelser» innebærer og hvordan man kan kartlegge matomgivelser i Norge.

Matomgivelser defineres av FHI som de fysiske, økonomiske, politiske og sosiokulturelle sammenhengene hvor mennesker interagerer med matsystemet når de tar valg som omhandler å anskaffe, tilberede og konsumere mat, og omfatter både fysiske og digitale/virtuelle omgivelser. Matomgivelser handler blant annet om hva slags mat som er tilgjengelig for oss, hva den inneholder, hva den koster og hvordan den merkes og markedsføres. Dette er faktorer som kan påvirke befolkningens spisevaner, kosthold og helse, skriver FHI.

I rapportens konklusjon foreslås det å videreutvikle og ta i bruk verktøy for overvåkning av i hvilken grad matinnkjøp i offentlig sektor er i tråd med offentlige kostråd og retningslinjer. Dette anbefaler de å gjøre etter modell fra Matvalget.

Endringer i råvarer i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger hos en av satsningsskolene i Viken fra andre kvartal i 2022 til første kvartal i 2023

Hva er analyseverktøyet?

I vårt analyseverktøy samler vi inn og kategoriserer alle innkjøpsdataene til kantinene som vi samarbeider med. Analysene synliggjør hvor stor andel av innkjøpene som er i tråd med Nasjonal faglig veileder for mat og måltider i skolen, i hvor stor grad matvarene er prosessert, andelen økologiske matvarer og fordeling mellom ulike varegrupper.

For analysen om hvorvidt innkjøpene er i tråd med nasjonal faglige veileder, bruker vi tre kategorier: matvarene er sortert etter om de kan og bør tilbys, om de skal tilbys i begrensede mengder eller om de ikke bør tilbys i skolen i det hele tatt. Når det gjelder prosesseringsgrad brukes NOVA-klassifiseringen. Prosesseringsgrad brukes for å kartlegge i hvor stor grad det brukes råvarer, om matfaglig kompetanse benyttes og fremmes, og om det finnes handlingsrom for innkjøp av økologiske og lokale råvarer.

Slik jobber vi: Matvalgets metode forklart på femten minutter fra vår rådgiver Siri Solberg

Del denne artikkelen

Kontakt