Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Matvalget vant stort anbud!

  • Publisert
  • Oppdatert

På oppdrag for Landbruksdirektoratet skal Matvalget veilede skolekantiner, barnehager, skoler, for flere bærekraftige måltider og økt forbruk av økologisk mat. Gjennom oppdraget er Matvalget tilgjengelig for alle offentlige virksomheter som ønsker å jobbe for mer miljøvennlige og helsefremmende mat- og måltidsløsninger. I år vant vi en anbudskonkurranse hvor vi skal gjennomføre dette oppdraget de neste tre årene.

Bakgrunnen for anbudet finner vi i «Nasjonal strategi for økologisk jordbruk» fra 2018. Her står det at etterspørselen etter økologisk mat skal dekkes av norsk produksjon så langt det er mulig. Økologisk jordbruk skal inngå som en naturlig del av et mangfoldig og bærekraftig norsk jordbruk der bærekraftsmål nummer to om matsikkerhet, bedre ernæring og fremme et bærekraftig landbruk er sentralt.

I storhusholdningsmarkedets grossistledd omsettes det for omtrent 30 milliarder kroner per år, hvor det meste av omsetningen går til private aktører som f. eks. hoteller. Landbruksdirektoratet har registrert at anslagsvis 200 millioner kroner av denne omsetningen fra grossister består av økologisk merkede varer, eller i underkant av én prosent av det totale storhusholdningsmarkedet. Dette markedet er relativt sett mindre utviklet enn dagligvaremarkedet, når det gjelder forbruk av økologisk mat. Dagligvaremarkedet har en økologisk salgsandel på anslagsvis to prosent. Salgsandelene av økologiske varer i storhusholdning er preget av en stor andel tørrvarer og en mindre andel norske ferskvarer.

Her må noe gjøres og det er det Matvalget skal! Formålet med oppdraget er å øke forbruket av økologisk mat i offentlige og private storhusholdninger.

Vi har tro på det offentliges rolle i omstillingen til et mer bærekraftig matsystem nasjonalt. For å øke produksjonen og forbruket av økologisk mat i Norge, kan offentlige måltider være en nøkkelfaktor: Offentlige innkjøp bidrar til volum og stabilitet for produsenten, samt øker volumet i varelinjene. Dette bidrar til økt produksjon, og økt tilgang til råvarer for den enkelte forbruker. I tillegg til forbedringer i verdikjedene, har det offentlige, i kraft av å servere utallige måltider daglig, en helt sentral rolle i å endre kostholdet vårt i en retning som er mer i tråd med nasjonale folkehelsemål. Ikke bare handler dette om det enkelte måltidet vi spiser, men også de kostholdsvanene vi utvikler.

De kommende årene skal vi fortsatt jobbe for at flere skoleelever i Viken og flere andre fylker skal få spise mat som er bra for både kroppen og kloden. Vi skal gi eldre et ordentlig mattilbud og økt måltidsglede. Vi skal bidra til mer og bedre forskning på maten det offentlige serverer. Vi skal løfte hverdagskokken og anerkjenne at den største jobben i arbeidet med flere bærekraftige måltider med økologisk mat legges i disses hender. Vi skal bygge allianser og gi norsk økologisk landbruk den plassen den fortjener.

Vi skal sette en ny standard for norsk måltidspolitikk, hvor maten vi spiser er på miljøets premisser, helsefremmende, og ikke minst fristende og godt!

Del denne artikkelen

Kontakt