Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Jordhelse, gjødsling og marked i økologisk landbruk

  • Publisert
  • Oppdatert

Formålet med seminaret er å samle og inspirere bønder og andre med interesse for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i Innlandet, skriver arrangør Økologisk Norge. De retter søkelys mot to aktuelle temaer:

1. Karbon, gjødsel og næringsbalanse i økologisk landbruk.

Med den aktuelle gjødselsituasjon må økologenes kompetanse om alternativene til mineralgjødsel løftes fram. Det handler om jordhelse, karbonlagring i jord, redusert bruk av mineralgjødsel. Hvordan fremme en gjødslingspraksis som reduserer avhengighet av mineralgjødsel, som er økonomisk interessant for bønder, og som øker karbonfangst i jord?

2. Marked og politiske ambisjoner

Forbruk og import av økologisk mat øker, samtidig som areal og produksjon minker i Norge. Vi ønsker å få fram tallene og utviklingslinjene, og politiske planer og ambisjoner, i EU og Norge.

 

Matvalget deltar med vår leder Marte von Krogh under den andre vignetten.

Del denne artikkelen

Kontakt