Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Hvorfor trenger vi en ny standard for offentlige måltidstilbud i Norge?

  • Publisert
  • Oppdatert

Dersom et offentlig måltidstilbud skal oppnå formål om sosial utjevning, god folkehelse, bedre læring, og bidra til norsk, bærekraftig landbruksproduksjon, så trenger vi en kvalitetsstandard. Matvalgets seks råd for Et bærekraftig måltid bør være kvalitetsstandarden for et slikt offentlige måltidstilbud. Det er Marte von Kroghs budskap under «Local food systems, local food policies and public procurement of food and catering: When is local (more) sustainable?»-konferansen.

Matvalget jobber med praktisk implementering av vedtatt matpolitikk i ulike kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Vi jobber helhetlig og bredt med endringsprosesser for økt måltidskvalitet og -kultur i offentlige organisasjoner. Marte von Krogh vil fortelle at det er et langt lerret som må blekes – eller piffes opp! – skal vi få til flere bærekraftige måltider i offentlig sektor på når  «Local food systems, local food policies and public procurement of food and catering: When is local (more) sustainable?» arrangeres 26. og 27. september på OsloMet.

Matvalget deltar ikke bare på selve konferansen, men er også involvert i forskningsprosjektet som står bak konferansen, «Innovative sustainable public procurement of food and catering services», også kjent som «Kjøp bærekraftig».

«Kjøp bærekraftig» er et prosjekt hvor forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig. Matvalget deltar blant annet  i workshops og konferanser som «Kjøp Bærekraftig»-prosjektet organiserer. Vi bistår også med testing og utvikling av verktøy fra prosjektet og stiller vår innsikt i offentlige storkjøkken til disposisjon.

Del denne artikkelen

Kontakt