Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Forskere vil få frem unge forbilder

  • Publisert
  • Oppdatert

Maten har stor innvirkning på planetens ved og vel. Nå går forskere i gang med å undersøke hvordan ungdom kan være drivkraften til mer natur- og klimavennlige matvarer.

– Vi vet at folk reagerer forskjellig på utfordringer basert på hvordan de ser sitt eget potensial for forbedring. Nå skal vi se nærmere på hvordan kunnskap, verdier og følelser spiller en rolle i å endre unges syn på mat og miljø. Å forstå dette er nøkkelen til forandring, sier seniorforsker Ragnhild Eg i Nofima.

Hun leder prosjektet som har fått navnet FATE – From Awareness to Engagement. Dette prosjektet er Matvalget en naturlig del av som endringsagenten i Viken fylkeskommunes (og fra 2024 de nye fylkeskonstellasjonenes) mange skoler, hvor også forskningsprosjektet vil finne sted.

Forskerne skal undersøke hvordan ulike tankesett og verdier påvirker ungdoms forhold til natur- og klimautfordringene, og hvilke faktorer som på best mulig måte øker unge forbrukeres bevissthet og engasjement.

Prosjektet er fireårig, og skal følge unge forbrukere i videregående skole og samarbeide med skolekantiner som satser på et mer økologisk og lokalprodusert mattilbud med lavere klimaavtrykk, for å studere hva som skaper bærekraftig engasjement.

Foto: Wenche Aale Hægermark/Nofima

Del denne artikkelen

Kontakt