Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Evaluering av nasjonal økosatsning støtter Matvalgets arbeid

  • Publisert
  • Oppdatert

På oppdrag fra Landbruksdirektoratet har Oxford Research evaluert den nasjonale strategien for økologisk jordbruk som ble innført i 2018 for erstatte tidligere strategier om 15 % økologisk landbruksareal og omsetning. Hovedformålet med evalueringen er å vurdere resultater og virkninger så langt i perioden og anbefale eventuelle tilpasninger for å nå målene.

Tittelen på rapporten, «Gode intensjoner – lite handling», gir nok et godt bilde på hvordan strategien har lykkes. Den som er interessert, kan lese den i sin helhet her.

Blant konklusjonene Oxford Research har kommet til finner vi flere vi kjenner igjen, nemlig at en markedsstyrt tilnærming til økt omsetning av økologisk mat og drikke ikke er tilstrekkelig, og, i tråd med Matvalgets egen strategi for å øke omsetningen, må offentlige innkjøp være en del av løsningen. Faktisk løftes Matvalget som en nøkkelaktør i dette arbeidet:

«Et viktig grep som kan gjøres for å stimulere til økt norsk økologisk produksjon er bruk av offentlige innkjøp. De offentlige storhusholdningene har behov for innkjøp av store volum og representerer dermed stabile og store innkjøpere. Dette innebærer at det offentlige kan brukes som brekkstang for å få opp volumet. I den nasjonale strategien oppfordres offentlige storhusholdninger til å inkludere økologisk mat i sine innkjøp. Dette signalet bør forsterkes og gjøres om til et krav. Dette handler om politisk prioritering og tilgjengelige økonomiske rammer. Matvalget bør få en sentral rolle i dette arbeidet.» (vår utheving)

Oxford Research med støtte i sine informanter mener videre at økologi bør vektes høyere i offentlige anbudsprosesser, men at dette krever politisk handling. Mer enig kan vi ikke bli.

God jul og med ønske om et år med mer økologisk offentlig handel!

Del denne artikkelen

Kontakt