Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Et bærekraftig måltid

  • Publisert
  • Oppdatert

I «Håndbok for et bærekraftig måltid» utdyper Matvalget hvordan bærekraftbegrepet kan praktiseres i en storhusholdning. Oppskriften på et bærekraftig måltid er kokt ned til seks råd:

  • Lag mer mat fra bunnen av
  • Bruk mer grønnsaker, belgvekster og korn
  • Tenk sesong
  • Gjør bevisste valg av kjøtt og sjømat
  • Reduser matsvinnet
  • Bruk mer økologisk

Ved å følge rådene mener Matvalget at det er fullt mulig å lage sunn, variert og god mat uten at det trenger å øke kostnadene. For at et kjøkken skal gå over fra å bruke ferdigvarer til å få mer råvarer som må bearbeides på kjøkkenet, er det ofte behov for økt matkompetanse. Slik matfaglig hjelp tilbyr Matvalget. Tjenesten kan også veilede om innkjøp av økologiske råvarer og hvordan innkjøpsavtaler kan benyttes for å få en større andel økologisk mat.

I følge teamleder i Matvalget, Marte von Krogh, er det mange storhusholdninger som ønsker å få hjelp til et mer økologisk og bærekraftig mattilbud. – Det er spesielt lunsjkantiner, barnehager og SFO vi i Matvalget samarbeider med. Oslo kommune og Buskerud fylkeskommune har politiske vedtak om at økologisk mat skal utgjøre 50 prosent av matinnkjøpet. Andre kommuner og fylkeskommuner har satt seg mål om 15 prosent økologisk. – Vi har blant annet vært med på å dra i gang nettverksarbeid mellom fylkeskommunale kantiner. Politiske vedtak er viktig for å få til en større satsing der flere enheter i samme område, enten i en kommune eller fylkeskommune, er med på å inspirere hverandre til å forbedre måltidene i bærekraftig retning.

Del denne artikkelen

Kontakt