Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

«Det handlar om meir enn å bli mett i skulekantinene»

  • Publisert
  • Oppdatert

Dette skriver Vestland fylkeskommune på sine nettsider:

– Kantinedrift betyr mykje meir enn sal av mat til elevane, og måltidet handlar om meir enn det å bli mett. Kantina påverkar kva forhold dei unge får til mat, og her møter dei nokon som ikkje skal setje karakter på dei, seier Sissel Øverdal, områdeleiar i avdeling for opplæring og kompetanse.

I forkant av det nye skuleåret var over 50 kantinetilsette samla på Voss for å gje kvarandre tips og råd før elevane kom tilbake. Dei vart kjende med rettleiingstenesta Matvalget og fekk høyre erfaringar frå dei pilotskulane i prosjektet Berekraftige, sunne kantiner: Voss og Stryn vidaregåande skular. Frå i haust blir fire nye skular med i kantineprosjektet: Fitjar, Knarvik og Dale vidaregåande skular, i tillegg til Manger folkehøgskule.

Del denne artikkelen

Kontakt