Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

– Arena for å bli robust, relevant og attraktiv

  • Publisert
  • Oppdatert

Fra Horecanytt:

Det er ikke lenger noen motsetning mellom bærekraft og lønnsomhet. Snarere tvert imot, sier direktør for bærekraft i DNV GL, Bjørn Kjærand Haugland. På åpningskonferansen under Foodscape (10. – 11. oktober), på Norges Varemesse, belyste han blant annet hvordan bærekraftige løsninger kan gi aktørene i mat- og drikkebransjen et konkurransefortrinn.
– Jeg mener at Foodscape er en viktig arena for næringen, for å bli inspirert, informert og å forhåpentligvis bli bedre i stand til å ta gode valg for fremtiden, sier Haugland.

Han har tre hovedbudskap:

1) Flere av FNs bærekraftsmål berører alle ledd i mat- og drkkebransjen. DNV GLs analyse er at vi per i dag ikke gjør nok for å nå disse målene. Det betyr at næringslivet må bli enda flinkere til å se mulighetene som ligger i bærekraft.

2) For å drive bærekraftig må bransjen engasjere hele verdikjeden, fra produksjon til transport, distribusjon og svinn både i butikker, serveringssteder og hjemme hos forbruker.

3) Haugland ser en sterk trend i at forbrukerne blir mer opptatt av å ta bærekraftige valg. Samtidig mener han at forbrukerne synes det er vanskelig å orientere seg i «jungelen» av merkeordninger, og at de fortsatt opplever tilgjengeligheten på sunn, god og enkel mat som dårlig.

– Her mener jeg bransjen bør se et stort mulighetsrom. Det virker som at etterspørselen er større enn det opplevde tilbudet, sier han.

Ny teknologi gir store muligheter
Klimasmart produksjon, bedre ressursutnyttelse og redusert matsvinn er blant viktige fokusområder for å gjøre mat- og drikkebransjen mer bærekraftig. Her vil det også ligge lønnsomme investeringer for bransjen.

Bjørn Kjærand Haugland peker imidlertid på ytterligere en utfordring, hvor bransjen må klare å kommunisere sine bærekraftsposisjoner på en måte som forbrukerne stoler på.

– Her vil ny teknologi som muliggjør sporbarhet og bedre gjennomsiktighet, kunne gjøre en stor forskjell fremover. Sporbarhet og gjennomsiktighet gir forbrukerne mer tillitt til produktene.

– Flere av utstillerne på Foodscape presenterer nye teknologiske løsninger innenfor dette området, poengterer Torill Engelberg, prosjektleder for Foodscape ved Norges Varemesse.

Bransjen trenger kunnskap
Som besøkende på Foodscape vil du også møte fagpersoner fra de ulike merkeordningene, som Svanemerket, Miljøfyrtårnet, Debio og Nøkkelhullet, for å nevne noen.

Dette vil gi en gyllen anledning til å få vite mer om både hvordan bedriften kan manøvrere i det etterhvert omfattende landskapet av ulike merkeordninger og bærekrafthensyn.

Teamleder for Matvalget i Debio, Marte von Krogh, mener at bransjen nettopp trenger mer kunnskap.

– Skal vi lykkes med endringer, trengs det mer kunnskap hos kokker og beslutningstagere knyttet til hvordan maten blir produsert og hva som er best for dyrene, naturen og jorda vår.

Merkeordningene kan fungere som en knagg for innhold, tematikk og et tydelig hjelpemiddel for å ta riktig valg ved innkjøp og dokumentere disse, sier hun.

Hun mener at bransjen vil ha stor nytte av å besøke Foodscape, på Norges Varemesse 10.–11. oktober.

– Foodscape vil gi ny kunnskap og inspirasjon, og ikke minst nyttige kontakter for alle som bryr seg om maten de produserer, selger eller serverer, sier von Krogh.

Også Bjørn Kjærand Haugland ser på Foodscape som nyttig tidsbruk for folk i bransjen.

– Jeg ser på Foodscape som en nyttig arena for å lære av hverandre, bli inspirert, og komme ut med litt mer kunnskap enn da man kom dit, sier han.

– Foodscape er arenaen for deg som vil være relevant, attraktiv og skodd for fremtiden. Målene er satt, det grønne skifte har startet og Foodscape er møteplassen for deg som vil utforske mulighetsrommet som ligger i å ta bærekraft på alvor og skape nye inntektsstrømmer, avrunder Torill Engelberg.

Del denne artikkelen

Kontakt