Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Arbeidsrelevans i fleksible utdanninger – Utforsking av mikropraksis for nettstudenter i ernæring

  • Publisert

Oslo Nye Høyskole har fått tildelt fem millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til et treårig prosjekt for å utforske hvordan de kan øke arbeidsrelevansen for nettstudenter ved å innføre kortvarig praksis i et emne innen ernæring. Praksis kan oppleves ressurskrevende for praksissteder og det krever mye koordinering for at studentene skal få tilrettelagt veiledning der hvor de er. Fleksibilitet i utdanning med tanke på når, hvor og hvordan læringsaktiviteter utføres er en prioritet for alle studenter, men særlig for nettstudenter. Ved å tilby mulighet for kortvarig praksis i en selvvalgt barnehage eller skolefritidsordning, vil studentene få en grad av frihet til å arbeide slik som de ønsker for å møte praksisstedets behov. Dette muliggjøres ved bruk av digitale verktøy for veiledning og samarbeid. Tverrfaglig samarbeidslæring med studenter på barnehagelærer- utdanningen vil inngå. Gjennom utvikling av fleksible og digitalt orienterte tilbud i samarbeid med arbeidslivet, skal vi jobbe for å møte samfunnets behov for kompetanseheving i befolkningen.

Matvalget deltar i prosjektet som representant for arbeidslivet. Vårsemesteret 2022 har vi blant annet bidratt inn i arbeidet med å revidere emnebeskrivelsen og denne høsten skal vi bidra til utvikling av læremidler.

Del denne artikkelen

Kontakt