Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Sunn SFO-mat i Moss kommune

Å sørge for sunn og næringsrik mat på skolen er følgelig et folkehelsetiltak som vil virke sosialt utjevnende. For å imøtekomme kommunens arbeid med å utjevne sosiale helseforskjeller og å være en grønn kommune, ønsker Moss kommune å sette fokus på «det bærekraftige måltidet». Vi ønsker å gjennomføre et prosjekt i samarbeid med Matvalget/DebioInfo og alle SFO-ene i Moss kommune.

Matvalget tilbød:

  • Felles oppstartskurs (intro til hvorfor bærekraftig måltid + hvordan) for SFO ledere + andre interesserte på de enkelte skolene. Dette gjennomførtes på ettermiddager/kvelder. Med felles matlaging etterpå.
  • Individuell veiledning på skolene (1 hel dag) Der var det et ønske å lage tomatsuppe fra bunnen, bake scones til suppen og forberede langtidhevet brød til neste morgen
  • Matvalget har god erfaring med å være ute på observasjon og veiledning i kjøkken. På disse individuelle veiledningene ble det anledning til å se på meny, økonomi, utstyr etc.
  • Oppfølging, leverandørmøter, beregning av økoprosent og annen bistand underveis.

Målet er at SFO-barna får et næringsrikt måltid på skolen. Dette er et mål fordi et godt sammensatt kosthold på skolen vil kunne være med på å gi økt trivsel, mer ro og utjevne sosiale forskjeller når det gjelder kosthold.

Målet skulle nås gjennom å gi SFO-måltidet et større innslag av ulike grønnsaker, belgvekster, fullkornsprodukter og større variasjon i måltidene. Det vil også være fokus på å tenke sesongvarer, redusere matsvinn, tenke rene råvarer og vurdere økologiske matvarer.

Det var et mål at SFO-menyene skulle være satt sammen slik at det skaper matglede og nye smaker for barna, og at menyene kan brukes av alle skolene.

  • Barn som går på SFO vil få et godt kosthold på SFO.
  • Ansatte ved SFO vil få økt kompetanse om mat.
  • Familien til SFO-barna vil kunne få økt kunnskap om sunn og bærekraftig mat.
  • Prosjektet vil både ha korttidseffekter ved å heve status på måltidet og langtidseffekter pga økt kompetanse, og bedre folkehelse hos barn på SFO.

Del denne artikkelen

Kontakt