Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Mer grønn mat og mindre matsvinn i Horten

Matvalget samarbeider med Horten kommune om prosjektet «Mer grønn mat og mindre matsvinn», finansiert av Miljødirektoratet. Vi bidrar i prosjektet med veiledning i barnehagene og SFO-ene om hvordan de kan bruke mer av sesongens grønnsaker. Det er tre økologiske, lokale gårder i Horten kommune som leverer grønnsaker i vekstsesongen. Barnehagene og SFO-ene er invitert til å være med å så og høste på gårdene. Målsettingen i oppdraget er at alle barnehagene og SFO-ene skal bruke 15 % økologiske råvarer, redusere matsvinnet, bruke mer grønnsaker og kjøpe mer lokalt. Rammeavtalen for matinnkjøp i kommunen legger til rette for dette. Matvalget vil holde kurs gjennom vinteren og veilede virksomhetene når vekstsesongen går i gang til våren.

Skole

Vi ønsker å sette fokus på at mat og bærekraftige måltider er en viktig del av skolens sosiale og pedagogiske arbeid og ansvar – både i løpet av skoledagen og ikke minst i sammenheng med skolefritidsordningen.

Barnehage

Mat skal ikke bare mette, men er også en sosial og pedagogisk aktivitet. Når man lager maten sammen, kan det skape både nysgjerrighet, glede og mestring hos barna.

Del denne artikkelen

Kontakt