Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Mer enn bare nistemat på DNTs hytter

Matvalget deltar i ressursgruppen i DNTs prosjekt NISTE. Prosjektet er nå i fase 2 som handler om mattilbudet på de selvbetjente hyttene. Fase 1 handlet om de betjente hyttene til DNT.  

Matvalget har bidratt med kurs for vertskapet på de betjente hyttene, blant annet knyttet til norsk tradisjonsmat i møte bærekraftige måltider. Fremover vil Matvalget bidra i  ressursgruppen og være med i utviklingen av oppskrifter og mattilbudet på de selvbetjente hyttene. Neste fase i prosjektet vil handel om DNT sine gruppeturer og hvordan mattilbudet der kan bli mer bærekraftig.  

Del denne artikkelen

Kontakt