Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Matgledekorpset

Matgledekorpset

Matvalget er nå blitt en del av Norges Matgledekorps! I løpet av 2021 skal flere sykehjem i Viken få besøk og bli inspirert til å løfte måltidets viktighet og glede i institusjonen.
Matvalget skal bidra til at sikre at det bærekraftige måltidet er en del av endringen.

Hvordan et land forvalter sine matressurser sier mye om hvilke verdier det har.
Hvordan et land inntar sine måltider, både private og offentlige, beskriver ikke bare matkulturen, men også hvilken respekt vi har for hverandre.

Matnasjonen Norge

Matnasjonen Norge er etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, helse- og omsorgsministeren og fiskeri- og sjømatministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Dette er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Visjonen om matnasjonen Norge må følges av konkret handling for å bli realisert. En slik satsing skal kunne gjenkjennes i alle nasjonens måltider.  Ikke minst i offentlige måltider.

Matnasjonen Norge

 Leve hele livet

Leve hele livet, er en kvalitetsreform initiert av regjeringen. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Leve hele livet

Matgledekorpset

For at visjonen om Matnasjonen og Leve hele livet skal kunne forvandles til konkret handling ble det i 2018 etablert et offentlig Matgledekorps.

Matgledekorpset skal forankre arbeidet fra Leve hele livet inn i et tverrfaglig samarbeid mellom helse og mat.

Matgledekorpset retter seg mot matfagarbeidere, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. Matgledekorpset består av matentusiaster som deler erfaringer, veileder og har bred faglig kompetanse. Korpset vil også bidra til mere mat- og måltidsglede, redusere matsvinn og lage lokale møteplasser for dialog og erfaringsutveksling.

matgledekorpset.no

Matgledekorpset Viken

Matvalgets Ann Kristin Møsth Wang formidler matglede med fynd og klem

Matvalg og matglede

Mat og verdi er knyttet til hverandre. Klimaforandringer og trussel om tap av biologisk mangfold tvinger oss til å ta bevisste valg. Valg som er bra for både menneskene, dyra og jorda vi lever på. Matvalgets seks råd er helt konkrete: De tar ikke bare hensyn til en bærekraftig utvikling, men de fremmer også matglede, Leve hele Livet-reformen og visjonen om Matnasjonen Norge.

Det er Ann Kristin Møsth Wang som representerer Matvalget i Vikens Matgledekorps.

Fra venstre: Wenche Westberg (statssekretær i Landbruksdirektoratet), Ann Kristin Møsth Wang og Knut Kvale (ordfører i Eiker kommune)

Sykehjemssektoren

Matvalget jobber med aktører i sykehjemssektoren. Næringsrik mat laget av gode råvarer er en viktig og verdig måte å vise omsorg på. Lukten av  mat fra et kjøkken kan få frem gode minner. Lukten av mat fra et kjøkken kan også få fart på appetitten, og stimulere eldre og pleietrengende til spiselyst.

Del denne artikkelen

Kontakt