Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Inspirerende tur til økohovedstaden København

I Matvalget har vi arrangert en del turer til København siden vi startet i 2015. De har vært satt sammen for spesifikke målgrupper, så de steder vi har besøkt ligner mest mulig på det vi kommer fra. Viktig for at det vi ser og opplever er noe vi kan referere til og ta med hjem til vårt eget kjøkken.

Vi har besøkt ulike institusjoner og kjøkkener, for å lære av deres erfaringer innen ØKO løftet, vertskap, kjøkkenfaglighet, matglede og måltidsopplevelser

Vi overnatter alltid på Axel Hotell Guldsmeden, sentralt beliggende i København. Guldsmeden er blant annet er kjent for sin heløkologiske signaturfrokost!

Studietur for ansatte i sentralkjøkkener, pleiehjems- / mottakskjøkken og sykehuskjøkken.

Københavns kommunes mål var i 2015 å server 90 % økologisk mat. 1750 medarbeider i kommunens 900 kjøkken har gjort maten 89,7 % økologisk. Samtidig har de løftet kvaliteten i mer enn 60.000 daglige måltider. På denne turen, skulle vi høre, se og la oss inspirere!

Program

  • «Peptalk» og miniseminar med kjøkkensjefen på Københavns Rådhus kantine (88 % økologisk). Drives av Meyer kantiner og superflinke på sesong, lite svinn og bruk av rester.
  • Pleiesenteret Sølund – Københavns største pleiehjem med kurs mot 90 % økologisk
  • Middag på AMASS – superspennende restaurant med egen hage og ekstremt fokus på miljø og bærekraft. Sjefen er tidligere kjøkkensjef på NOMA (verdens beste restaurant)
  • Erfaringsutveksling med Københavns Mathus omkring «Økoløftet»
  • Københavns Matservice a la carte – 100 % eid av kommunen. De leverer daglig mat til 3000 hjemmeboende. De løftet sin økologiprosent fra blott 18 % til 53 % på et år. Imponerende for et kjøkken av den størrelse.

Del denne artikkelen

Kontakt