Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Inspirerende studietur til økohovedstaden København i 2015

I Matvalget har vi arrangert en del turer til København siden vi startet i 2015. De har vært satt sammen for spesifikke målgrupper, så de steder vi har besøkt ligner mest mulig på det vi kommer fra. Viktig for at det vi ser og opplever er noe vi kan referere til og ta med hjem til vårt eget kjøkken.

Vi har besøkt ulike institusjoner og kjøkkener, for å lære av deres erfaringer innen ØKO løftet, vertskap, kjøkkenfaglighet, matglede og måltidsopplevelser.

Vi overnatter alltid på Axel Hotell Guldsmeden, sentralt beliggende i København. Guldsmeden er blant annet er kjent for sin heløkologiske signaturfrokost!

Studietur for Kantinenettverket i Nordland

Alle kantiner på VGSene i Nordland Fylkeskommune: Et 3 års prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland og Fylkeskommunen. Prosjektet er videreført fra ØQ (Økologisk mat i storhusholdninger – en del av Økologiske Foregangsfylker).

Program

  • Besøk på Fødevarestyrelsen og ALT om kost – reiseholdet. Her var der snakk om mat, måltider og mosjon. Økologiske serveringsmerker. Undervisningsmateriell til blant annet våres målgruppe.
  • Besøk på Ålborg Universitet – København. Her var det et nytt internasjonalt kantinekonsept i Danmark «Eat Right – Future Bright» Tilgjengelighet, sunnhet, bærekraft og råvarekvalitet er kjerneelementer i konseptet. God og mettende mat til rimelig pris.
  • Miniseminar med professor Arne Astrup – Institutt for Human Ernæring. Han brenner for sunn mat, «Ny nordisk mat», folkehelse og miljøperspektiv. Han han skrevet en del bøker om emnene.
  • Inspirasjonsdag på Hotell- og Restaurantskolen. De startet i 2013 et ett og et halvt års økologisk omleggingsprosjekt av hele skolen. Prosjektet er en del av skolens gjennomgående SØB-strategi: Sunnhet, Økologi og Bærekraft skal fremmes og styrkes på alle nivåer og områder. I undervisningen, i den mat vi spiser, i skolens innkjøp, hverdagen osv. En av hovedmålsettingene i omleggingsprosjektet var å omstille Hotel- og Restaurantskolens samlet innkjøp av råvarer til 60% økologisk. Skolens kantine skulle omstilles til 75 % økologi. Da prosjektet begynte i høsten 2013, lå skolen samlet sett på en økologiprosent på blott 9 %. Status høsten 2015; er det lykkes å nå målet – og mer til!

Del denne artikkelen

Kontakt