Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Grønne kantiner i Nordland fylkeskommune

Matvalget har i perioden 2016-2019 bistått Nordland fylkeskommune og veiledet kantinene i fylkets videregående skoler til måloppnåelse 15 % økologiandel – som en del av deres Miljøfyrtårn-satsning. Matvalget har samtidig bidratt til at fylkets kantiner har lagt om til en mer helsefremmende profil, hvor blant annet sukkerholdig drikke som brus og sjokolademelk er ekskludert fra kantinenes utbud.

Del denne artikkelen

Kontakt