Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Grønn Parallell – lokale verdikjeder for økologisk mat

Grønn Parallell er et pilotprosjekt for lokal distribusjon av økologiske grønnsaker, frukt og enkelte andre økologiske gårdsprodukter i Vestfold- og Grenlandsregionen. Her samarbeider en rekke økoprodusenter om leveranse av sesongens varer til storhusholdningssegmentet og nisjebutikker. Matvalget bidrar inn for å motivere lokale serveringsvirksomheter til å benytte denne ordningen, og ikke minst utforske mulighetene for at offentlige virksomheter kan handle lokale sesongvarer direkte gjennom Grønn Parallell.

Hvem har gitt prosjektet?
Grønn Parallell er et initiativ som eies av Telemarkforskning/NMBU (PhD-prosjekt), med mål om varig og selvstendig drift på sikt. Produsenter som deltar pr. januar 2020, er Grette gård, Holt gård, Virgenes gård og Kryssgaarden. Velle utvikling – som er en arbeids- og inkluderingsbedrift – gjennomfører distribusjonsløsningen; mens Matvalget er involvert med matfaglig- og anskaffelsesmessig kompetanse. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er også koblet på, med satsningsområdet «Leve hele Livet».

Hva går det ut på?
Grønn Parallell skaper en effektiv verdikjede lokalt, hvor tilbydere av- og etterspørrere med interesse for lokale, økologiske grønnsaker m.m. kommer i kontakt med hverandre gjennom en ny kommunikasjons- og distribusjonsordning.

Norske økologiske grønnsaker, utgjør en liten del av omsetningen av grønnsaker i Norge. Grøntsektoren er konkurranseutsatt for importerte varer, men det er mulig å øke den norske produksjonen av grønnsaker. Økt norsk grønnsaksproduksjon på områder som er egnet til det, kan styrke produksjonen av vegetabilske matvarer, som generelt har lavere klimagassutslipp enn animalske. Grønn Parallell ønsker å svare på utfordringer i verdikjeden for norsk økologisk frukt- og grønt spesielt, og bidra til positive tiltak i tråd med den ønskede utviklingen av norsk landbruk generelt.

Hva er målet for oppdraget?
Grønn Parallell har et helhetlig og sektorovergripende perspektiv og jobber på tvers av landbruk, matservering, formidling, reiseliv og sosial inkludering for en bærekraftig utvikling. Grønn Parallell belyser hvordan tettere og mer direkte samarbeid mellom tilbydere av grønnsaker og etterspørrere i form av offentlige og private serveringssteder og -kjøkken og utsalg regionalt kan bidra til å utvikle økologisk grønnsakproduksjon og -forbruk gjennom mer effektive verdikjeder. Gjennom slike samarbeid vil produsentene oppleve større forutsigbarhet og gi mulighet for å planlegge sin produksjon etter hva som ønskes i markedet. Samtidig vil det gi større stabilitet i leveranser til det lokale markedet. Grønn Parallell avdekker en etterspørsel etter økologisk mat som ellers ikke er synlig i markedet ved at det presenteres en enkel og praktisk tilgang økologiske grønnsaker m.m.

Hovedmålet med Grønn Parallell, er å styrke norsk økologisk grønnsaksproduksjon og –forbruk i Vestfold- og Grenlandsregionen gjennom å tilby en ny distribusjons- og kommunikasjonsordning.

Matvalget er koblet på for å tilrettelegge for bruk av ordningen spesielt inn mot offentlige virksomheter, med mål om å få minst 3 stk nye institusjoner/virksomheter med i ordningen i løpet av 2020. Matvalget skal også bidra med sesongbaserte kurs for de involverte både offentlige og private serveringsstedene, for å øke kunnskapen om bruk av sesongvarer i lys av bærekraftige måltider og menyplanlegging.

Aktiviteter utført
Matvalget gjennomfører sesongbaserte matkurs i september og oktober 2020.

Del denne artikkelen

Kontakt