Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Barnehager i Oslo tar Matvalget!

Tjuefire kommunale barnehager i bydel Østensjø og Søndre Nordstrand vil gi bærekraftige og bra måltider til alle barn.

Oslo kommune ønsker bærekraftig mat i egen matservering og innkjøp –  med 50 % økologisk mat og 20 % redusert matsvinn. Matvalget har på oppdrag fra Bymiljøetaten utviklet og gjennomført prosjektet «Barnehager tar Matvalget».

Vi startet høsten 2019 med 16 barnehager. Gjennom innføring av felles menyer og matmøter, samt praktisk veiledning fikk Matvalget og barnehagene til:

 • Flere bærekraftige og bra måltider til alle barn med økt økologiandel
 • Smarte innkjøp og god ressursbruk knyttet til mat
 • Foreldre som er fornøyde med mattilbudet
 • Entusiastiske ansatte

Du kan laste ned hele rapporten fra 2019 her, og les intervju med Pia Jakset som er styrer i Hallagerbakken barnehage.

Korona har satt en midlertidig stopp for matservering i barnehagene, men prosjektet fortsetter med åtte nye barnehager høsten 2020. Sammen skal vi jobbe for at barnehagene er best mulig forberedt til å starte opp igjen matserveringen – med bærekraftige måltider!

Fargerike pålegg! Alt må smakes på.

Hvem har gitt oppdraget?

Bymiljøetaten i Oslo.

Hva går det ut på?

Barnehagematen kan bidra til et bærekraftig, helsefremmende og utjevnende kosthold blant barn. Matvalget har tidligere samarbeidet med Bydel St. Hanshaugen, som har innarbeidet en modell der mat- og menyplanlegging for alle barnehagene løftes til bydelsnivå, for å sikre at alle barn spiser fullverdige måltider med god smak, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger samtidig som man tilrettelegger for at Oslo kommunes mål om økt forbruk av økologisk mat.

Dette prosjektet gikk ut på å teste samme modell i barnehager i to nye bydeler. Felles menyplanlegging innebar at

 • alle barnehagene valgte ut en mat- og innkjøpsansvarlig som har ansvar for felles bestilling og menyplanlegging i sin barnehage. Dette skal bidra til effektiv tidsbruk på matinnkjøp, god planlegging som kan redusere matsvinn og at barnehagene handler økologisk og økonomisk.
 • Matansvarlige fra alle barnehagene møtes hvert kvartal for å prøve ut nye barnehagemenyer og erfaringsutveksling.
 • Det ble laget felles sesongmenyer med handlelister til alle barnehagene

I tillegg inviterte vi alle barnehageansatte på oppstartskurs, og var tre dager på veiledning i hver enkelt barnehage om matlaging som pedagogisk arena. Klikk her for en god ressursside og hefte om pedagogiske aktiviteter knyttet til mat.

Måling av matavfall med barna.

Konklusjon

Prosjektet oppnådde et bedret mattilbud og likere kvalitet på kort tid, og evalueringene fra barnehagene som deltok i prosjektet var svært positive.

Faglig forankrede felles menyer var nyttige i arbeidet for barnehagene. Både vi og de ansatte mente det var lærerikt og inspirerende å møtes på tvers av barnehagene i matmøter. Samtlige barnehager ønsket å videreføre ordningen i etterkant.

Gjennom prosjektet fikk vi vist at en overordnet struktur for felles mat- og menyplanlegging er en god metode for at barnehagematen kan bidra til et bærekraftig, helsefremmende og utjevnende kosthold.

I vår evaluering fant vi blant annet ut følgende:

 • Økt innkjøp av økologisk mat i prosjektperioden til 21 % og 31 % i enkeltmåneder i henholdsvis Bydel Østensjø og Søndre Nordstrand.
 • Flere barnehager har nådd 50 % økologi innenfor matbudsjettet.
 • 10 av 17 barnehager har målt matavfall og fått større bevissthet rundt matkasting, bruk av rester og alle deler av råvarer. De har også planlagt tiltak for å redusere matsvinnet frem til neste måling våren 2020.
 • Endring av matlagingsrutiner – mer mat fra bunnen av, større variasjon, mer kontinuitet og likhet på tvers av avdelinger, mer råvare- og plantebasert.
 • Økt kunnskap og interesse for matlaging, økologi, sunn og bærekraftig mat og effektene av barns deltakelse i matlagingen.
 • Stor motivasjon til å fortsette arbeidet med «Et bærekraftig måltid» og matlaging sammen med barna.

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet!

Barnehage

Mat skal ikke bare mette, men er også en sosial og pedagogisk aktivitet. Når man lager maten sammen, kan det skape både nysgjerrighet, glede og mestring hos barna.

Del denne artikkelen

Kontakt