Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Bærekraftige skolekantiner i Vestfold og Telemark

Matvalget samarbeider med Vestfold  og Telemark fylkeskommune om bærekraftige kantiner i videregående skole. Gjennom tett samarbeid og kursing veileder vi pilotskoler i fylkeskommunen i hvordan man kan lage gode rammer for måltidsituasjonen gjennom å servere god ernæringsmessig kvalitet på maten, med fokus på matglede og bærekraft.

Gjennom den politisk vedtatte strategiplanen for videregående opplæring i Vestfold og Telemark 2021-2025 vil fylkeskommunen muliggjøre sunt og bærekraftig kosthold, og gi ungdom positiv erfaring med dette. Som sosial arena er kantina hjertet i skolen, stedet for gode opplevelser og måltidsglede. Det er her man kan fremme gode helsevalg og sette trivsel og inkludering i sentrum, sier strategiplanen.

I høst jobber Matvalget med Greveskogen videregående skole i Tønsberg og Vest-Telemark videregående skole på Dalen. Kantinene får veiledning og tett oppfølging i omleggingsprosessen med å øke innkjøp av økologiske matvarer og redusere matsvinn i henhold til Miljøfyrtårn, og gjøre vareinnkjøp i tråd med Nasjonalfaglige retningslinjer for mat og måltider i videregående skole. Men skolene får også hjelp til hvordan de kan forankre endringene i mattilbudet hos ledelsen, hos elevene, lærerne. Alle skal med! Kantinene på disse skolene er undervisnings- og omsorgsarenaene hvor målsetting er å tilby elevene og de ansatte hverdagsmat som er bra for hodet, kroppen og kloden.

Skolekantiner

En av gruppene Matvalget jobber mest med er skolekantiner. Vi ønsker å sette en ny standard for offentlige måltidstilbud og maten vi serverer barn og unge er sentral.

Del denne artikkelen

Kontakt