Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Bra mat til elevene i Akershus

Matvalget har samarbeidet med Akershus fylkeskommune for å tilby elever på videregående skoler bærekraftige og sunne kantiner med 25 % økologisk mat. Fylkeskommunen vedtok i 2016 at 25 % av innkjøpene av mat og drikke til kantinene ved sine videregående skoler skulle være økologiske, og Matvalget ble tildelt et oppdrag om å bidra til omlegging av fylkets egendrevne kantiner gjennom vårt konsept Et bærekraftig måltid.

Akershus hadde 34 videregående skoler med kantine, hvorav 16 var driftet av fylket. Innkjøpene av økologisk mat var på omtrent 0 % da vedtaket ble fattet. Til sammen gikk det om lag 22 000 elever på disse skolene til sammen.

Aktiviteter utført

 1. Kartlegging
  Vi har besøkt og kartlagt de fleste av fylkets egendrevne kantiner
 2. Kantinesamling, og felles kurs og kompetanseheving til alle kantinene
  Vi har arrangert årlige kantinesamlinger for alle ansatte for felles inspirasjon og erfaringsutveksling (se bilder fra samling på Strømmen videregående skole med nyåpnet bærekraftig kantine i 2019 nedenfor). Vi har holdt kurs i korn, belgvekster, baking, yoghurtbar som har vært åpne for alle
 3. Innkjøp
  Vi har jobbet med leverandørene til fylket og innkjøpsavdelingen for å bedre tilgangen til økologiske produkter for kantinene og for å få en oversikt over andelen økologisk som ble kjøpt inn
 4. Omlegging til en bærekraftig kantine
  Gjennom kartlegging og bred veiledning ble det tydelig at det var behov for en grundig og helhetlig omlegging for at skolene skulle nå målsettingen om 25 % økologi. Fra høsten 2018 har fire skoler vært med som pilotskoler for omlegging, som innebar:

  • en definisjon av formålet med en kantine og forankring på ledelsesnivå
  • kurs og kompetanseheving om matlaging i tråd med Et bærekraftig måltid
  • reduksjon i utvalget i kantina med hovedvekt på mat laget fra bunnen av
  • det er laget en egen visuell profil for kantinene
  • støtte og veiledning i endringsprosessen
  • elevene må inkluderes i arbeidet gjennom kommunikasjon, medvirkning og profilering av kantina

«Min første tanke var «Så fantastisk spennende!» Men dette kunne jeg ikke gjøre alene – jeg måtte ha ledelsen med på det før jeg turte å svare ja.»

– Kantineleder Hege Clasèn-Andersen

«Som rektor på en skole med 1500 elever ser jeg det som kjempeviktig at maten vi serverer er sunn og bærekraftig. Vi skal gi ungdommene et godt grunnlag for skolearbeidet og den skal være så god at de velger å kjøpe maten i kantina fremfor i nærmeste butikk. Vår kantineleder har både kompetanse og energi til få til nettopp dette. Jeg er virkelig imponert over hva hun har fått til.»

– Rektor Marit Gran, Jessheim videregående skole

«Det er nytenkende og modig av Sørumsand videregående skole å satse på å integrere mat og måltidet som en del av skolens profil. Til neste år vil tre nye punkter komme inn i alle deler av lærerplanen: livsmestring, folkehelse og bærekraft. En bærekraftig kantine kan være med på å vise hva dette betyr i praksis.»

«Denne satsingen er en del av en viktig prosess. Vi bygger framtida ved å lage konkrete endringer og eksempler. Nå tenker vi ikke lenger bare på økonomi, men også på miljø og samarbeid. Dette er fagfornyelse i praksis»

– Rektor Kjell Hermann, Sørumsand videregående skole

Konklusjon

Fire skoler har gjennomført en full omlegging av kantina og har økt innkjøpene av økologisk mat fra omtrent 0 % til 25 %. Dette er oppnådd uten høyere innkjøpskostnader, samtidig som kantinene har fått et sunnere utvalg og både kantinepersonalet og ledere er svært fornøyde med hva den nye kantina gir til skolen.

Akershus har nå blitt en del av Viken fylkeskommune, som skal bygge samfunnsutviklingen på FNs bærekraftsmål. Mål 12 innebærer å Bygge opp under bærekraftig produksjon og konsum. Matvalget heier på skolene og kantinene som velger å jobbe med dette: ikke bare er de ansvarlige innkjøpere, men de er også formidlere av bærekraftige vaner til elever og ansatte!

Dette prosjektet er videreført i vårt samarbeid med det nye fylket Viken. Mer informasjon vil komme!

Nyåpning på Strømmen VGS

I forbindelse med nyåpningen av kantina på Strømmen VGS, arrangerte vi kantinesamling for alle VGS-kantiner i Akershus og Buskerud.

 

Skolekantiner

En av gruppene Matvalget jobber mest med er skolekantiner. Vi ønsker å sette en ny standard for offentlige måltidstilbud og maten vi serverer barn og unge er sentral.

Del denne artikkelen

Kontakt