Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Bærekraft med Mersmak

Matfestivalen Mersmak i Skien skal fra 2020 jobbe under overskriften «Bærekraft med Mersmak – sammen om et mer bærekraftig Telemark». Hovedmålet med prosjektet er at festivalen skal inspirere til en mer bærekraftig framtid med utgangspunkt i mat og matopplevelser. Matvalget er alliansepartner i denne sammenheng, og bidrar inn med kompetanse om bærekraftige måltider – og hvordan forankre dette fokuset i ulike forvaltningsorgan innad i Telemarksregionen.

Mersmak finansieres blant annet av Skien kommune, og i tett dialog mellom Mersmak, Skien kommune og Århus gård m.fl.; er Matvalget koblet på initiativet for å påvirke både Mersmak og Telemarksregionen til å forankre og gjennomføre mer bærekraftige matvalg.

Siden 2008 har Matfestivalen Mersmak i Skien årlig samlet rundt 50 000 mennesker i sentrum av byen siste helga i august. I 2021 gjennomføres Mersmak for 13. gang.

Høsten 2020 arrangeres i tillegg tidenes første bærekraftkonferanse i regi av Mersmak. Tema for årets konferanse er: reduksjon av matsvinn, bærekraftige måltider og offentlige innkjøp.
Målgruppen er ansatte i Telemarksregionen som til daglig jobber med innkjøp, produksjon og servering av mat for alle aldre i offentlig regi. Matvalget bidrar som foredragsholder på faglig program.

Mersmak er allerede å betrakte som en urban landbruksarena hvor dialog og samhandling mellom by og land, bonde og forbruker, kan utvikles. Mersmak befinner seg i skjæringspunktet mellom steds- og samfunnsutvikling, folkehelse, folkeopplysning og matproduksjon. Festivalens aktiviteter ønsker å sette fokus på sosiale og økologiske kvaliteter og det å skape bærekraft­ige kretsløp basert på lokale ressursgrunnlag.

Med utgangspunkt FNs bærekraftsmål ønsker Mersmak i Skien å inspirere til en bærekraftig framtid med utgangspunkt i mat og matopplevelser. Mersmak i Skien har valgt ut tre temaer i prosjektet:

1: Styrke barn og unges fortrolighet og forståelse for matens vei fra jord til bord, natur, økologi, bærekraft, matkvalitet og en sunn livsstil

Ved å utvikle en pilot for et undervisningsopplegg for grunnskolen i Skien kommune, med fokus på bærekraft, hvor vi følger maten i fra jord til bord, i fra hagen til magen, og tilbake igjen, vil vi kunne gi barn og unge en unik inspirasjonsarena. Økt kunnskap om regionens mat og mattradisjoner er også en del av innholdet. Dette vil kunne være et innovativt prosjekt av nasjonal interesse i Norge. Matvalget bidrar inn i prosjektet med matfaglig kurs og kompetanse.

2: Øke folks kjennskap til, og stolthet for, fylkets / regionens matproduksjon, smaker, tradisjoner og egenart, samt prinsippene for bærekraft i matproduksjon

Matfestivalen har siden starten i 2008 hatt en ambisjon om å øke synligheten av fylkets matproduksjon. Møtet mellom produsent, kokk og publikum har blitt en av suksessfaktorene for festivalen, og det har bidratt til næringsutvikling og økt stolthet for det matfylket Telemark har å by på. Dette fundamentet ønsker vi nå å videreføre, samtidig som vi i økt grad ønsker å synliggjøre premissene for og verdiene i bærekraftig produksjon av mat. Begge målsetningene vil styrke omdømme til landbruket og øke etterspørselen etter mat med bærekraft.

3: Etablere og utvikle en årlig nasjonal møteplass i Skien som inspirerer og skaper debatt om mat og økt bærekraft

En konferanse under paraplyen «bærekraft» vil kunne fokusere på mange aktuelle temaer omkring mat og matproduksjon, forbruk, gjenbruk, innovasjon og miljø. Med fokus på kortreist mat, klimavennlig mat, økologisk mat, matkultur, biologisk mangfold, matsvinn, biogass osv vil vi kunne løfte fram alle de gode eksemplene og skissere løsninger og samarbeid på tvers.

 

Skolehagekurs modul 3: Bærekraftig matglede om våren – inspirasjonsverksted med Hanne Ringstrøm.

Vårens ville spiselige vekster; Vårens tidlige kjøkkengrønsaker

Provisorisk kurshefte her

  • Bilder og sitater
  • Konklusjon/oppsummering

Les mer om Bærekraft med Mersmak her: https://www.mersmakiskien.no/baerekraft-med-mersmak/

Les mer om Bærekraftkonferansen i Skien høsten 2021 her: https://www.mersmakiskien.no/baerekrafts-konferanse-2020/

 

(Kan kanskje bruke noen av disse bildene… : https://www.mersmakiskien.no/festivalbilder/)

Del denne artikkelen

Kontakt